Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie wniosku o zmianę regionu pochodzenia.

Formularze

Formularz w wersji rtf lub doc można pobrać i wypełnić lokalnie na komputerze, wersja pdf nie jest edytowalna.

l.p. Nazwa formularza rtf doc pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy (lmr)

1. Etykiety .rtf .pdf
2. Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego. .rtf .pdf
3. Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego. Uwaga, zmiana! Niezbędne jest podanie numerów świadectw - składników mieszania. .rtf
4. Dokument informacyjny o leśnym materiale rozmnożeniowym przemieszczanym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. .rtf .pdf
5. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów. .rtf .pdf
6. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z plantacji nasiennych lub drzew matecznych. .rtf .pdf

Rejestr dostawców:

7. Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
8. Wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego (KRLMP):

10. Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf .pdf

Protokoły:

11. Protokół kontroli dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
12. Protokół z przeprowadzonej kontroli Leśnego Materiału Podstawowego. .doc
13. Protokół kontroli przestrzegania regionalizacji nasiennej na uprawie. .doc
14. Protokół kontroli zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
15. Protokół z czynności mieszania LMR. .doc

Inne:

16. Wzory numerów stosowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. .rtf


Opublikował: Marcin Giersz
Publikacja dnia: 07.05.2014
Podpisał: Marcin Giersz
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 18 902
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl