Formularze

Formularz w wersji rtf lub doc można pobrać i wypełnić lokalnie na komputerze, wersja pdf nie jest edytowalna.

l.p. Nazwa formularza rtf doc pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy (lmr)

1. Etykiety .rtf   .pdf
2. Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego. .rtf   .pdf
3. Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf    
4. Dokument informacyjny o leśnym materiale rozmnożeniowym przemieszczanym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. .rtf   .pdf
5. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów. .rtf   .pdf
6. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z plantacji nasiennych lub drzew matecznych. .rtf   .pdf

Rejestr dostawców:

7. Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
8. Wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
10. Przykładowe zestawienia dokumentacji dostawcy w działach nabycia, zbycia i pośrednictwa.   .doc  

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego (KRLMP):

11. Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf   .pdf
12. Wniosek o zmianę regionu pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf    

Protokoły:

13. Protokół kontroli dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego.   .doc  
14. Protokół z przeprowadzonej kontroli Leśnego Materiału Podstawowego.   .doc  
15. Protokół kontroli przestrzegania regionalizacji nasiennej na uprawie.   .doc  
16. Protokół kontroli zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.   .doc  
17. Protokół z czynności mieszania LMR.   .doc  
18. Załącznik do protokoł kontroli leśnego materiału podstawowego - klony   .doc  

Inne:

19. Wzory numerów stosowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. .rtf    
20. Zgłaszanie oszustw związanych z obrotem roślinnym materiałem rozmnożeniowym na terenie Unii Europejskiej.   .docx  
21. Stosowanie regionalizacji dla lmr pochodzącego z plantacji nasiennych.   .doc .pdf